CBD olja – inga hälsorisker eller missbruk enligt WHO

Enligt en rapport som Världshälsoorganisationen (WHO) publicerade under november månad 2017 så är CBD säkert och både människor och djur tolererar det väl.  Dessutom så är CBD olja inte associerat med några negativa effekter på folk- eller djurhälsan.

Enligt samma rapport från WHO har man inte kunnat hittat några negativa hälsoproblem utan snarare så har man hittat flera positiva medicinska tillämpningar för CBD och CBD olja.

Experter inom området har hittat bevis för att CBD inte är psykoaktiv och att den inte inducerar några fysiska beroenden. Vidare har det konstaterats att CBD ”inte är förknippat med någon missbrukspotential”. WHO skrev dessutom att personer som använder CBD, i motsats till THC, inte heller upplever några högrus av CBD.

”Fram tills idag så finns det inga tecken på att rekreationsbaserad användning av CBD ger några som helst folkhälsoproblem som annars är förknippade med användningen av ren CBD”, skriver de i sin rapport. Faktum är, att det finns bevis som tyder på att användning av CBD lindrar effekterna från THC. Forskarna och WHO poängterade också att den nya forskningen officiellt har kunnat bekräfta vissa positiva effekter av användandet av CBD och CBD olja.

CBD kan användas som en effektiv behandling

WHO har alltså kommit fram till att CBD har ”visats sig vara en effektiv behandling för epilepsi” hos såväl vuxna som barn och djur samt att det finns ”preliminära bevis” på att CBD kan vara användbart för behandling av sjukdommar såsom Alzheimers, psykos, cancer, Parkinsons sjukdom och andra allvarliga sjukdomar och tillstånd.

Som en bekräftelsen på dessa upptäckter har det de senaste åren fortsatt att rapporteras följande: ”Flera länder har nu ändrat sina nationella narkotikakontroller för att tillgodose CBD som ett läkemedel.”

USAs krig mot CBD olja

USA är däremot inte ett av de länderna. Då CBD är en cannabis-komponent förblir den klassificerad som ett kontrollerat ämne i Schedule I, vilket innebär att ämnet har en ”stor potential för att skapa missbruk”. Ändå har experter funnit att ”icke-sanktionerad medicinsk användningen” av CBD är ganska vanligt.

För många patienter som använder CBD i USA skapar substansens oftast ett icke-sanktionerande och olagligt tillståndsproblem, särskilt när en stor våg av online- och i butiksköp av CBD-oljor och -extrakt har gjort det möjligt för patienter att använda produkterna för behandling.

Nu överväger WHO för CBD:s plats i sin egen läkemedelskodifiering. I september 2017 lämnade de in skriftliga vittnesmål till USA:s Food and Drug Administration (FDA) som ändå har motsatt sig införandet av internationella restriktioner för tillgång till CBD.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *